જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 11-05-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 11-05-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 755 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજગરોના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1261 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1470થી રૂ. 1470 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2712 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13001525
ઘઉં ટુકડા400600
ઘઉં400580
બાજરો400511
જુવાર300755
મગ10001821
ચણા11501225
વાલ11001950
અડદ16001600
તુવેર13002100
રાજગરો13001300
મગફળી જાડી10501261
સીંગદાણા13001621
સીંગફાડા14701470
એરંડા9001050
તલ કાળા29002900
તલ15002712
રાઈ9001150
મેથી700965
જીરું40005,200
ધાણા9001200
મરચા સૂકા5001500
વરિયાળી10501500
લસણ16001600
સુવા10501400
સોયાબીન750860
કાંગ600600
જસદણ Jasdan Apmc Rate 11-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment