મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-05-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 13-05-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 13-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1330થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 557 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2340થી રૂ. 2780 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4405થી રૂ. 5525 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 486 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 658થી રૂ. 742 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1222 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1384 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1490થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 924થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13301500
ઘઉં471557
તલ23402780
મગફળી જીણી11001176
જીરૂ44055,525
બાજરો400486
જુવાર658742
ચણા11001222
એરંડા9001090
વરિયાળી10601570
ધાણા12001384
રાઈ10501276
સુવા14901800
રાયડો924980
મોરબી Morbi Apmc Rate 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment