મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 25-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 448થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4360 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 443થી રૂ. 455 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1198 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 802થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 842 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1366થી રૂ. 1432 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2288 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2031થી રૂ. 2031 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1084થી રૂ. 1252 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1305 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1020 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13001500
ઘઉં448560
જીરૂ38004,360
બાજરો443455
ચણા11501198
એરંડા9601090
વરિયાળી8021210
સોયાબીન810842
ધાણા13661432
તુવેર21002288
ઈસબગુલ20312031
રાઈ10841252
સુવા11901305
રાયડો6001020
મોરબી Morbi Apmc Rate 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment