મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 24-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 24-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 454થી રૂ. 596 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2370 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1196 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 923થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 909થી રૂ. 1267 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1405 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2234 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1006 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12511525
ઘઉં454596
તલ20002370
મગફળી જીણી11301190
જીરૂ38504,250
ચણા10801196
એરંડા10001094
વરિયાળી9231146
સોયાબીન9091267
ધાણા11011405
તુવેર18502234
રાયડો7001006
મોરબી Morbi Apmc Rate 24-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment