મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 29-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 29-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1460 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2060થી રૂ. 2448 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2880થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1225થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1601થી રૂ. 2243 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1440 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2101થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001460
ઘઉં445595
તલ20602448
મગફળી જીણી9001170
જીરૂ28804,350
બાજરો470470
એરંડા10401080
ગુવારનું બી960970
વરિયાળી9001250
ધાણા12251370
તુવેર16012243
મેથી9511000
રાઈ10001180
સુવા9001440
રાયડો8501000
રાયડો8501000
ચણા સફેદ21012101
મોરબી Morbi Apmc Rate 29-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment