જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 29-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 29-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4331 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2010થી રૂ. 2471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1591 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1831 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 506 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 371 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1881 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 1991 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 991 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001246
મગફળી જાડી9501200
કપાસ13011501
જીરૂ38504,331
એરંડા10001081
તુવેર17002361
તલ20102471
ધાણા10001591
ધાણી13001831
ઘઉં410506
બાજરો300371
મગ14001881
ચણા10501226
કાબુલી ચણા12801991
રાયડો900991
વાલ5001000
મેથી9501101
સોયાબીન800876
સુવા8001000
વરિયાળી9001171
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 29-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment