ડુંગળીના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો? જાણો આજના (18-04-2024 ના) ડુંગળીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લાલ ડુંગળી Onion Price 18-04-2024

લાલ ડુંગળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16-04-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 150થી રૂ. 311 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 122થી રૂ. 347 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 134થી રૂ. 321 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 86થી રૂ. 276 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 20થી રૂ. 216 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 124થી રૂ. 246 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ડુંગળીના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (16-04-2024 ના) ડુંગળીના બજાર ભાવ

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 120થી રૂ. 320 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 100થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમદાવાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 180થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 60થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ડુંગળી Onion Price 18-04-2024

સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16-04-2024, મંગળવારના રોજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 243 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 199થી રૂ. 277 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 202થી રૂ. 248 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલ ડુંગળી ના બજાર ભાવ (Onion Price 18-04-2024):

તા. 16-04-2024, મંગળવારના  બજાર લાલ ડુંગળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ150311
મહુવા122347
ભાવનગર134321
ગોંડલ86276
જેતપુર20216
વિસાવદર124246
અમરેલી120320
મોરબી100300
અમદાવાદ180300
દાહોદ60300

સફેદ ડુંગળી ના બજાર ભાવ (Onion Price 16-04-2024):

તા. 16-04-2024, મંગળવારના  બજાર સફેદ ડુંગળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
ભાવનગર200243
મહુવા199277
ગોંડલ202248
ડુંગળી Onion Price 18-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment