ડુંગળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (22-04-2024 ના) ડુંગળીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લાલ ડુંગળી Onion Price 22-04-2024

લાલ ડુંગળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20-04-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 120થી રૂ. 325 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 141થી રૂ. 315 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 153થી રૂ. 315 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 331 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 90થી રૂ. 261 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 85થી રૂ. 161 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 140થી રૂ. 310 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 100થી રૂ. 340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમદાવાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 160થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 40થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ડુંગળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (20-04-2024 ના) ડુંગળીના બજાર ભાવ

સફેદ ડુંગળી Onion Price 22-04-2024

સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20-04-2024, શનિવારના રોજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 187થી રૂ. 246 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 239થી રૂ. 302 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 220થી રૂ. 270 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલ ડુંગળી ના બજાર ભાવ (Onion Price 22-04-2024):

તા. 20-04-2024, શનિવારના  બજાર લાલ ડુંગળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ120325
મહુવા141315
ભાવનગર153315
ગોંડલ81331
જેતપુર90261
વિસાવદર85161
અમરેલી140310
મોરબી100340
અમદાવાદ160300
દાહોદ40300

સફેદ ડુંગળી ના બજાર ભાવ (Onion Price 22-04-2024):

તા. 20-04-2024, શનિવારના  બજાર સફેદ ડુંગળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
ભાવનગર187246
મહુવા239302
ગોંડલ220270
ડુંગળી Onion Price 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment