તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (22-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 22-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20-04-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2387 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2331 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1231થી રૂ. 2271 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1196થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2206 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2006થી રૂ. 2007 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1833થી રૂ. 2315 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1720થી રૂ. 2381 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1410થી રૂ. 2277 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2020 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા

સોયાબીન 22-04-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20-04-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 893 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 855 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 883 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 896 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (20-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 841 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 893 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 894 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 950 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 22-04-2024):

તા. 20-04-2024, શનિવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ15002387
જુનાગઢ18502331
ગોંડલ12312271
ઉપલેટા18002000
ધોરાજી11961851
વિસાવદર18002206
તળાજા20062007
બોટાદ7502300
જસદણ15002200
જામનગર16002230
જેતપુર17502201
રાજુલા18001801
મહુવા18332315
જામજોધપુર17202381
અમરેલી14102277
સાવરકુંડલા18002200
ધ્રોલ19002020
ભેંસાણ18002201
મોડાસા15501650
બેચરાજી15001501
સાણંદ18501940
દાહોદ18401900

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 22-04-2024):

તા. 20-04-2024, શનિવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ875893
ગોંડલ800891
જસદણ800865
ભાવનગર815855
જામજોધપુર800886
સાવરકુંડલા800883
ઉપલેટા850861
જેતપુર850896
જામનગર815885
રાજુલા840841
જુનાગઢ850893
અમરેલી815894
મોડાસા850871
દાહોદ940950
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment