પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના: નવી અરજીઓ થઈ શરૂ, આજે જ ફોર્મ ભરી લાભ મેળવો

પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના હેઠળ ખરીફ પાકોની નોંધણી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. સંબંધિત ખેડૂતો તેમના પાકની નોંધણી 31 જુલાઈ 2022 સુધીમાં કરાવી શકે છે.

પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજનાની શરૂઆત 13, જાન્યુઆરી 2016ના રોજ કરવામાં આવી હતી. ઘણી વખત ખેડુતોને કુદરતી આફતો જેમકે વાવાઝોડું, અંતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિના લીધે પોતાના પાકનું નુકસાન થાય છે, તેથી આવી નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે આ પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગના નાયબ નિયામક ડૉ. વિનોદ કુમાર ફોગાટે માહિતી આપી હતી કે, આ યોજના હેઠળ ખરીફ પાકોમાં ડાંગર, કપાસ, મકાઈ, બાજરી અને મગની નોંધણી કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ડાંગરના પાક માટે પ્રિમિયમ (ખેડૂતનો હિસ્સો) રૂ. 741, કપાસ માટે રૂ. 1798, મકાઈ માટે રૂ. 370.51, બાજરી માટે રૂ. 348.70 અને મગ માટે રૂ. 326 પ્રતિ એકર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, રવિ પાક ઘઉં માટે રૂ. 425, જવ માટે રૂ. 277.88, સરસવ માટે રૂ. 286.6, ચણા માટે રૂ. 212.50 અને સૂર્યમુખી માટે રૂ. 277.88 પ્રતિ એકર પ્રીમિયમ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે માહિતી આપી હતી કે રવિ પાકની નોંધણી 31 ડિસેમ્બર, 2022 સુધીમાં કરવામાં આવશે.

જો તમારી પાસે વીમો ન હોય તો આ કામ કરવું પડશે?

નાયબ નિયામકએ કહ્યું કે, જો કોઈ ખેડૂત તેના પાકનો વીમો લેવા માંગતા ન હોય, તો તેણે છેલ્લા એક અઠવાડિયા પહેલા સંબંધિત બેંકને લેખિતમાં ચૂકવણી કરવી પડશે. જો ખેડૂત વીમા પાકને બદલવા માંગે છે, તો તેણે છેલ્લી તારીખના બે દિવસ પહેલા તેની બેંકને જાણ કરવી પડશે.

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના હેઠળ ખેડૂતોને કુદરતી આફતોથી થયેલા નુકસાન માટે વળતર આપવામાં આવે છે. કુદરતી આફતોમાં પાણીનો ભરાવો, અતિવૃષ્ટિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે, જો ખેડૂતોના વીમા પાકની ઉપજ ઓછી હોય, તો તે સંબંધિત ગામના તમામ વીમાધારક ખેડૂતોને દાવો આપવામાં આવે છે. ખેડૂતોની સુવિધા માટે પાક વીમા યોજના સ્વૈચ્છિક રાખવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે ખરીફ સિઝનમાં ડાંગર, બાજરી, કપાસ અને મકાઈ નામના ચાર પાકોનો વીમો લેવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં મગના પાકનો પણ વીમો લેવામાં આવશે.

આવી વધારે માહિતી મેળવવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *