વરસાદનું પુર્વાનુમાન; આજથી 7 સપ્ટેમ્બર સુધીની આગાહી, બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર

WhatsApp Group Join Now

વરાપ અત્યંત લાંબી બનતા બધા લોકો ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે અને લગભગ એક મહિનાથી વરાપ ચાલી રહી છે. ઓગસ્ટ આંખે આખો કોરો ધાકોર જતો રહ્યો છે અને ગુજરાત તો ઠીક પણ સમગ્ર ભારત દેશમાં 1901 થી લઈને 2023 સુધીના છેલ્લા 123 વર્ષ દરમિયાન ઓગસ્ટ મહિનામાં સૌથી ઓછો વરસાદ આ વર્ષમાં રહ્યો છે.

સપ્ટેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં લો પ્રેશર બનશે અને તેના લીધે સપ્ટેમ્બરના બીજા અઠવાડિયા માટે રાહતના સમાચાર આવી શકે એ મુજબ સ્થિતિ ગોઠવાઈ રહી છે. હવે સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ અઠવાડિયામાં વાતાવરણ ક્રમશ સુધારા તરફ જશે એટલે ખૂબ તડકો, ગરમી અને બફારો પણ વધતો જશે જે વરસાદ લાવવા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ બનતુ જશે.

5 સપ્ટેમ્બર આસપાસ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર બનશે. પરંતુ ગુજરાતમાં તેનાથી ક્યાં દિવસે રાઉન્ડ શરૂ થાય તે બાબતે હજુ થોડું ઉપર નીચે થતુ રહે કેમ કે તેમાં ઘણા પરિબળો ભૂમિકા ભજવતા હોય છે. પ્રથમ તો બંગાળની ખાડીમાં ક્યાં દિવસે ક્યાં વિસ્તારમાં લો પ્રેશર બને એ અને બીજું જમીની વિસ્તારમાં કેટલી ગતિથી ક્યાં રૂટ પર આગળ વધે અને તેનો ટ્રફનો ઝુકાવ કઈ તરફ હોય એના ઉપર આધાર રાખે છે. ટૂંકમાં હજુ આ પરિબળો સ્પષ્ટ નથી જે લો પ્રેશર બન્યા બાદ સપષ્ટ થશે.

આ અઠવાડિયાના અંતિમ બે દિવસથી બીજા અઠવાડિયાના શરૂઆતના દિવસ એટલે કે 6થી 8 તારીખ આસપાસ ગમેં ત્યારે રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે. રાઉન્ડ શરૂ થવાની તારીખ તથા ક્યાં વિસ્તારમાં કેવી અસર કરે એ બાબતે હજુ સ્પષ્ટતા લો પ્રેશર બનશે ત્યારે આવશે એટલે વરસાદના રાઉન્ડની વિગતવાર અપડેટ લો પ્રેશર બનશે ત્યારે અલગથી આપવામાં આવશે. આ લો પ્રેશર સાથે જ બેક ટુ બેક પાછળ બીજું લો પ્રેશર પણ બનશે એટલે જો તેમાં પણ પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે તો આ રાઉન્ડ લાંબો પણ ચાલી શકે છે પણ હાલ આ આગોતરું એંધાણ સમજવું જેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

ખાસ નોંધ: હવામાન સંબંધિત તમામ પરિસ્થિતિમાં (વરસાદ અને વાવાઝોડા અંગેની માહિતી માટે) હંમેશા ભારતીય હવામાન વિભાગની સુચનાને અનુસરવી.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment