રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના રાજકોટના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 03-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1604 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 533 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 578 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 865થી રૂ. 912 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 375થી રૂ. 435 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1445થી રૂ. 2075 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2286 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1970 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1480થી રૂ. 1853 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4202 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1640થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1362 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1242 સુધીના બોલાયા હતા.

અળશીના બજાર ભાવ રૂ. 856થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 862થી રૂ. 892 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1635 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2929થી રૂ. 3350 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2710 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1360થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 3500 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1480થી રૂ. 2380 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના કપાસના બજાર ભાવ

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1380 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3645 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1300 1604
ઘઉં લોકવન 470 533
ઘઉં ટુકડા 498 578
જુવાર સફેદ 865 912
બાજરી 375 435
તુવેર 1445 2075
ચણા સફેદ 1600 2286
અડદ 1450 1970
મગ 1480 1853
વાલ દેશી 800 1590
ચોળી 3600 4202
વટાણા 1350 1530
સીંગદાણા 1640 1750
મગફળી જાડી 1140 1362
મગફળી જીણી 1120 1242
અળશી 856 856
તલી 2400 2750
સુરજમુખી 450 450
એરંડા 1070 1140
અજમો 2500 2500
સુવા 1051 1301
સોયાબીન 862 892
સીંગફાડા 1150 1635
કાળા તલ 2929 3350
લસણ 1200 2710
ધાણા 1360 1811
મરચા સુકા 1200 3500
ધાણી 1480 2380
વરીયાળી 1020 1650
જીરૂ 3,900 4,900
રાય 1140 1,350
મેથી 1020 1380
ઇસબગુલ 2000 2700
કલોંજી 3000 3645
રાયડો 890 940
ગુવારનું બી 930 930
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના રાજકોટના ભાવ”

Leave a Comment