ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના ગોંડલના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ માર્કેટના ભાવ Gondal Apmc Rate 03-04-2024:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 03-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા.

સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2626થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3301થી રૂ. 5001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 2026 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 6901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 321 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 626થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 2221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 621થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1026થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1211થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 641થી રૂ. 741 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 1176થી રૂ. 2671 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 3001 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 4301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 230થી રૂ. 262 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 311થી રૂ. 381 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 471 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1351થી રૂ. 1976 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 1631 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1626થી રૂ. 1626 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1461થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમાંના બજાર ભાવ રૂ. 1076થી રૂ. 1376 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1101 1551
ઘઉં લોકવન 470 586
ઘઉં ટુકડા 476 651
સિંગ ફાડીયા 1000 1611
એરંડા / એરંડી 801 1166
તલ કાળા 2626 2851
જીરૂ 3301 5001
વરીયાળી 1101 1501
ધાણા 1051 2026
મરચા સૂકા પટ્ટો 551 6901
ડુંગળી લાલ 81 321
અડદ 626 1821
મઠ 821 881
તુવેર 831 2221
રાયડો 851 941
રાય 1051 1191
મેથી 621 1271
સુવાદાણા 1026 1271
કાંગ 1211 1301
સુરજમુખી 641 741
મરચા 651 3051
સફેદ ચણા 1121 2191
તલ – તલી 1176 2671
ધાણી 1151 3001
મરચા સૂકા ઘોલર 701 4301
ડુંગળી સફેદ 230 262
બાજરો 311 381
જુવાર 841 871
મકાઇ 471 471
મગ 1351 1976
ચણા 1001 1136
વાલ 491 1631
વાલ પાપડી 1626 1626
ચોળા / ચોળી 1461 1461
સોયાબીન 751 886
અજમાં 1076 1376
વટાણા 1101 1111
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment