રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (01-05-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાયડા Rayda Price 01-05-2024

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30-04-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 961થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1003 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 992 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 1861થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 1056થી રૂ. 1057 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1144 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1031 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 983 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1005 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1007 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 932થી રૂ. 937 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 926 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1032 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 954 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 855થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 884થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 906થી રૂ. 685 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાયડા ના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (30-04-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1010 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 971થી રૂ. 972 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 892થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા.

ચાણસમા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 926થી રૂ. 992 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 932 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડા ના બજાર ભાવ (Rayda Price 01-05-2024):

તા. 30-04-2024, મંગળવારના  બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ900981
ગોંડલ961971
જામનગર8401003
જામજોધપુર9001101
જેતપુર5001000
અમરેલી860930
વિસાવદર10001246
હળવદ850992
ભુજ1861930
ઉંઝા10561057
સિધ્ધપુર9351144
ડિસા9351031
ધાનેરા9001000
હારીજ920983
દીયોદર9301005
વડાલી9511007
કલોલ932937
ખંભાત800926
પાલનપુર9001032
કડી900954
માણસા855900
કુકરવાડા884890
ગોજારીયા900955
થરા906685
મોડાસા850925
વિજાપુર930931
પાથાવાડ9201010
બેચરાજી920950
વડગામ971972
સાણંદ892920
ચાણસમા926992
ઇકબાલગઢ910932
રાયડા Rayda Price 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment