રાયડાના ભાવમાં થયો મોટો સુધારો; જાણો આજના (30-04-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાયડા Rayda Price 30-04-2024

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-04-2024, સોમવારના  રોજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 991 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 903થી રૂ. 904 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1149 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1064 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 652થી રૂ. 1254 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 1008 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 975થી રૂ. 976 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 913થી રૂ. 1042 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 855થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 835થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 935 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 915 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાયડા ના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (29-04-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 937 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1025 સુધીના બોલાયા હતા.

વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 967 સુધીના બોલાયા હતા.

ચાણસ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 963થી રૂ. 997 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 917 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ  માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડા ના બજાર ભાવ (Rayda Price 30-04-2024):

તા. 29-04-2024, સોમવારના  બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
જામનગર8301000
જામજોધપુર900991
અમરેલી903904
વિસાવદર10351271
હળવદ850975
પાટણ9351130
સિધ્ધપુર9351149
ડિસા9501064
વિસનગર6521254
ધાનેરા8901008
હારીજ900990
ભીલડી975976
દીયોદર930965
કલોલ750800
ખંભાત800921
પાલનપુર9131042
ભાભર920961
માણસા855965
કુકરવાડા835931
ગોજારીયા770935
થરા9401015
મોડાસા850915
વિજાપુર830945
રાધનપુર950990
પાથાવાડ9251000
બેચરાજી885937
થરાદ9501025
વડગામ965975
રાસળ930990
લાખાણી900967
ચાણસ્મા963997
ઇકબાલગઢ900917
રાયડા Rayda Price 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment