રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (04-05-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાયડા Rayda Price 04-05-2024

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1005 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 964 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 941થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1005 સુધીના બોલાયા હતા.

ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 996 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 985 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 915 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાયડા ના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (03-05-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1010 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 943થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 913 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1056 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા.

સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 923થી રૂ. 924 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 942 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 978 સુધીના બોલાયા હતા. ચાણસ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 989થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડા ના બજાર ભાવ (Rayda Price 04-05-2024):

તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ890990
ગોંડલ841951
જામનગર8401005
જામજોધપુર900981
પોરબંદર19001901
અમરેલી800965
હળવદ910964
ધ્રોલ930990
સિધ્ધપુર9311128
ડિસા9411000
મહેસાણા8701131
વિસનગર9001230
ધાનેરા900980
હારીજ911980
દીયોદર9301005
ખંભાત800925
પાલનપુર9001055
કડી831971
ભાભર900990
માણસા945996
કુકરવાડા890891
ગોજારીયા900970
થરા930985
મોડાસા880915
વિજાપુર930940
રાધનપુર9501010
પાથાવાડ9431015
બેચરાજી901913
થરાદ9501056
રાસળ930990
સાણંદ923924
વીરમગામ920942
લાખાણી900978
ચાણસ્મા989990
રાયડા Rayda Price 04-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment