રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (03-05-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાયડા Rayda Price 03-05-2024

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1028 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 996 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 949 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 969 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 994 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 923થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 971થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1261 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 988 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 934 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 932 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 915થી રૂ. 1062 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 755થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 974 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાયડા ના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (02-05-2024 ના) રાયડાના બજાર ભાવ

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 916 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 917 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 912 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1042 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1011 સુધીના બોલાયા હતા.

સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 943 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડા ના બજાર ભાવ (Rayda Price 03-05-2024):

તા. 02-05-2024, બુધવારના  બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ800970
ગોંડલ901971
જામનગર8501028
જામજોધપુર900996
અમરેલી860949
હળવદ900969
ધ્રોલ880994
પાટણ9101141
સિધ્ધપુર9231160
ડિસા9711055
મહેસાણા9211120
વિસનગર9001261
ધાનેરા9001070
હારીજ930988
ભીલડી900960
દીયોદર9001000
દહેગામ910934
કલોલ875932
પાલનપુર9151062
ભાભર900990
માણસા755980
કુકરવાડા900971
ગોજારીયા950974
થરા910975
મોડાસા880916
વિજાપુર800917
પાથાવાડ9211000
બેચરાજી900912
થરાદ9501042
રાસળ9401011
સાણંદ920921
વીરમગામ801943
રાયડા Rayda Price 03-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment