રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના 09-04-2024 ના રાયડાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાયડા Rayda Price 09-04-2024

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-04-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 942 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.”

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 923 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 894 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 982 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 950 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 918થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 913થી રૂ. 966 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 1179 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1010 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 937 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 985 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1042 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1008 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1021 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1017 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 915થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાયડા ના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના 08-04-2024 ના રાયડાના ભાવ

રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 995 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 726થી રૂ. 928 સુધીના બોલાયા હતા.

આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 806થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1036 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 952 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડા ના બજાર ભાવ (Rayda Price 09-04-2024):

તા. 09-04-2024, શનિવારના બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ880942
ગોંડલ841951
જામનગર800951
જામજોધપુર800931
અમરેલી800900
હળવદ801923
લાલપુર881894
ધ્રોલ925982
દશાડાપાટડી900950
ભુજ918941
પાટણ9201120
ઉંઝા913966
સિધ્ધપુર9111138
ડિસા9001061
મહેસાણા8001145
વિસનગર8801179
ધાનેરા8701051
હારીજ925971
દીયોદર9201010
દહેગામ910931
વડાલી850881
કલોલ750951
ખંભાત800951
પાલનપુર8851085
કડી850937
ભાભર890985
માણસા9001042
હિંમતનગર800920
કુકરવાડા8401008
થરા9401021
વિજાપુર8211001
તલોદ881901
પાથાવાડ9101017
બેચરાજી915975
થરાદ9301060
વડગામ921961
રાસળ935995
બાવળા751890
વીરમગામ726928
આંબલિયાસણ806930
લાખાણી9001036
ઇકબાલગઢ870952
રાયડા Rayda Price 09-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment