રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના રાયડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાયડા Rayda Price 12-04-2024

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 11-04-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 956 સુધીના બોલાયા હતા.”

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 943થી રૂ. 1021 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1029 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 977 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 775થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 918થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 25થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1010 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 905થી રૂ. 950 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાયડા ના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના રાયડાના બજાર ભાવ

પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1036 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1053 સુધીના બોલાયા હતા.

રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 877થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. ચાણસ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1035 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડા ના બજાર ભાવ (Rayda Price 12-04-2024):

તા. 11-04-2024, ગુરૂવારના બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ860940
જામજોધપુર800951
હળવદ801956
પાટણ8901145
ઉંઝા9431021
ડિસા9001029
મહેસાણા800990
વિસનગર8501132
હારીજ911977
ભીલડી900980
કલોલ775930
કડી918981
ભાભર920965
માણસા25971
કુકરવાડા871975
ગોજારીયા850921
થરા9301010
વિજાપુર905950
પાથાવાડ9101036
બેચરાજી910965
થરાદ9111053
રાસળ9101000
સાણંદ877890
લાખાણી9701051
ચાણસ્મા9501035
રાયડા Rayda Price 12-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment