રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના રાયડાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Rayda Price:

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18/03/2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા.”

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 811 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 845થી રૂ. 899 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 1006 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 1153 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1066 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 915થી રૂ. 1011 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1020 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા.

ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 872થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 989 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1006 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 952 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 1053 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ધાણાના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના ધાણાના બજાર ભાવ

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા.

પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1032 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા.

વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 918 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 370થી રૂ. 950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

ચાણસ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 893થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સમી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 978 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડાના બજાર ભાવ (Rayda Price):

તા. 18/03/2024, સોમવારના બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ880975
ગોંડલ931961
જામનગર800965
જામજોધપુર851961
પોરબંદર810811
અમરેલી845899
હળવદ8751006
લાલપુર930945
ધ્રોલ900930
ભુજ850955
પાટણ8901145
ઉંઝા9001200
સિધ્ધપુર8701153
ડિસા9001066
મહેસાણા8211114
વિસનગર8501245
ધાનેરા8501015
હારીજ9151011
દીયોદર8501020
વડાલી851960
કલોલ750960
ખંભાત850951
પાલનપુર8721071
કડી871989
ભાભર9301006
માણસા700990
હિંમતનગર750920
કુકરવાડા8701000
ગોજારીયા770952
થરા8851053
મોડાસા750925
વિજાપુર8501061
રાધનપુર9301015
પાથાવાડ9301032
બેચરાજી840980
થરાદ9401015
વડગામ9201060
રાસળ9401030
બાવળા880931
વીરમગામ810918
આંબલિયાસણ370950
લાખાણી9001000
ચાણસ્મા8931094
સમી925975
ઇકબાલગઢ880978
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment