ચણાના ભાવમાં થયો મોટો સુધારો; જાણો આજના ચણાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Chana Price:

ચણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18/03/2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2242 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.”

જૂનાग़ઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1325 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1352 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1072 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 985થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1088થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 915થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1077થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1059થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1082થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના રાયડાના ભાવ

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 975થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1052થી રૂ. 1065 સુધીના બોલાયા હતા.

વીસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. સમી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ (Chana Price):

તા. 18/03/2024, સોમવારના બજાર ચણાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ15002242
ગોંડલ10011131
જામનગર10001150
જૂનાग़ઢ10201142
જામજોધપુર10001121
જેતપુર10251111
અમરેલી9301124
માણાવદર10501100
બોટાદ9501400
પોરબંદર9901100
ભાવનગર10701421
જસદણ10301115
કાલાવડ10501325
ધોરાજી10311091
રાજુલા6001181
ઉપલેટા9551121
કોડીનાર10001108
મહુવા10201352
હળવદ10251106
સાવરકુંડલા10401155
તળાજા8501200
વાંકાનેર9001096
લાલપુર10001072
જામખંભાળિયા9301085
ધ્રોલ9851084
માંડલ10881100
ભેંસાણ10001101
ધારી9151071
પાલીતાણા10301085
વેરાવળ10011108
વિસાવદર10771105
બાબરા10591111
હારીજ10821121
હિંમતનગર10001140
રાધનપુર10651108
ખંભાત8501111
મોડાસા10111085
વડાલી10011850
કડી9751127
બેચરાજી10011110
બાવળા10411176
વીરમગામ10521065
વીસનગર9311087
દાહોદ11051110
પાલનપુર10411076
સમી10901115
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment