તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (01-06-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 01-06-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 31-05-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2380થી રૂ. 2690 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2365થી રૂ. 2775 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2811 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2615થી રૂ. 3007 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 2721 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2735 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2751 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 971થી રૂ. 972 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2696 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2363થી રૂ. 2791 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2870 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2766 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2658 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2445થી રૂ. 2665 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2150થી રૂ. 2676 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2271થી રૂ. 2646 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2365થી રૂ. 2705 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2260થી રૂ. 2666 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2595 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2701 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2367થી રૂ. 2685 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 3111 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1875થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2445 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 01-06-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 31-05-2024, શુક્રવારના રોજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3395 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3225 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (31-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 3001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3085 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2750થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2091થી રૂ. 2791 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2913થી રૂ. 3152 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2951 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2440થી રૂ. 3140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2710થી રૂ. 3242 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2763થી રૂ. 3181 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 01-06-2024):

તા. 31-05-2024, શુક્રવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ23802690
અમરેલી15002870
બોટાદ23652775
સાવરકુંડલા25002811
જામનગર28003145
ભાવનગર26153007
જામજોધપુર22012721
કાલાવડ25002735
વાંકાનેર22002751
જેતપુર971972
જસદણ20002696
વિસાવદર23632791
મહુવા24002870
જુનાગઢ23002750
મોરબી20002766
રાજુલા20002658
માણાવદર24002650
બાબરા24452665
કોડીનાર21502676
ધોરાજી22712646
પોરબંદર23652705
હળવદ22602666
ઉપલેટા23002595
ભેંસાણ15002701
તળાજા23672685
ધ્રોલ22002650
ઉંઝા15503111
હિંમતનગર16002450
વિસનગર18752400
મોડાસા20002445
કપડવંજ25002700
વીરમગામ21002598
દાહોદ24002600

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 01-06-2024):

તા. 31-05-2024, શુક્રવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
અમરેલી29003395
સાવરકુંડલા29003200
બોટાદ28003225
રાજુલા22013001
જુનાગઢ27003085
ઉપલેટા27502800
જામજોધપુર20912791
તળાજા29133152
જસદણ22002951
ભાવનગર24403140
મહુવા27103242
વિસાવદર27633181
તલ Tal Price 01-06-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment