તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (31-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 31-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30-05-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2440થી રૂ. 2740 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1686થી રૂ. 3130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2330થી રૂ. 2745 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2755 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2976 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 2501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2720 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2373થી રૂ. 2821 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2831 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2779 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2658 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2470થી રૂ. 2670 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2515 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2251થી રૂ. 2716 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2160થી રૂ. 2660 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2763 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2375થી રૂ. 2721 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2746 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગઢડા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2245થી રૂ. 2515 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2680 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 3031 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2476 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 31-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30-05-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3244 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2770થી રૂ. 3385 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (30-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2935થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3036 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2920થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2950થી રૂ. 2951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 5851થી રૂ. 3101 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3355 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2765થી રૂ. 3191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2330થી રૂ. 2860 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 31-05-2024):

તા. 30-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ24402740
અમરેલી16863130
બોટાદ23302745
સાવરકુંડલા24002751
જામનગર24002755
ભાવનગર24502976
જામજોધપુર22012501
કાલાવડ25002720
વાંકાનેર21002750
જેતપુર22002751
જસદણ22002700
વિસાવદર23732821
મહુવા10002831
જુનાગઢ23002779
મોરબી21002658
રાજુલા22502700
માણાવદર24002650
બાબરા24702670
પોરબંદર22002515
હળવદ22512716
ઉપલેટા21602660
ભેંસાણ15002763
તળાજા23752721
જામખંભાળિયા25002700
પાલીતાણા22502746
ગઢડા22452515
ધ્રોલ23002680
ઉંઝા22003031
ધાનેરા10002200
તલોદ22502476
કડી20312670
કપડવંજ25002700
વીરમગામ23872655
બાવળા21002600
દાહોદ24002600

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 31-05-2024):

તા. 30-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ29003244
અમરેલી27703385
સાવરકુંડલા28003200
બોટાદ29353200
રાજુલા26002601
જુનાગઢ25003036
તળાજા29203000
જસદણ29502951
ભાવનગર58513101
મહુવા20003355
વિસાવદર27653191
મોરબી23302860
તલ Tal Price 31-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment