તલના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (04-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 04-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2642 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1905થી રૂ. 2531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 2753 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2370થી રૂ. 2595 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2651થી રૂ. 3176 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2399થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2381 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2644 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2806 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2660 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2596 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2325થી રૂ. 2573 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2711 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2329થી રૂ. 2621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2320થી રૂ. 2141 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2150થી રૂ. 2555 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2812 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1930થી રૂ. 2610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2190થી રૂ. 2360 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 247થી રૂ. 248 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (૦3-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2411થી રૂ. 2412 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા. કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 04-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3211 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2868 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3040થી રૂ. 341 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2750થી રૂ. 3129 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2855થી રૂ. 2856 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 805થી રૂ. 1005 સુધીના બોલાયા હતા.

.સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 04-05-2024):

તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ23002642
ગોંડલ19052531
અમરેલી10402753
બોટાદ23702595
સાવરકુંડલા26002800
ભાવનગર26513176
જામજોધપુર20002511
વાંકાનેર23992400
જેતપુર20002381
જસદણ20002644
વિસાવદર24502806
મહુવા20002660
જુનાગઢ19002596
મોરબી23252573
રાજુલા26002711
માણાવદર20002750
બાબરા23292621
કોડીનાર23202141
હળવદ21502555
ભેંસાણ18002280
તળાજા23502812
પાલીતાણા19302610
ધ્રોલ21902360
લાલપુર247248
ઉંઝા26002601
ધાનેરા24112412
વિસનગર18001801
કપડવંજ20002700

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 04-05-2024):

તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ29003211
અમરેલી21002868
સાવરકુંડલા3040341
જુનાગઢ27503129
જસદણ28552856
મોરબી8051005
તલ Tal Price 04-05-2024

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment