તલના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (૦૩-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 03-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2672 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2651થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 2522 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2341 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2255 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2205થી રૂ. 2471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2235થી રૂ. 2581 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2661 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2626 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2351થી રૂ. 2666 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2115થી રૂ. 2625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2321થી રૂ. 2571 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2445 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2535 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2270થી રૂ. 2411 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2470થી રૂ. 2666 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2225 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (02-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1205થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 240૦થી રૂ. 28૦0 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 03-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-05-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3209 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3050થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2101થી રૂ. 3026 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 3020થી રૂ. 3021 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2725થી રૂ. 2991 સુધીના બોલાયા હતા. મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2406થી રૂ. 2850 સુધીના બોલાયા હતા.

.સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 03-05-2024):

તા. 02-05-2024, બુધવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ23002672
ગોંડલ18002601
સાવરકુંડલા26512750
ભાવનગર15752522
જામજોધપુર12002341
વાંકાનેર18002255
જેતપુર22052471
જસદણ12002600
વિસાવદર22352581
મહુવા24002661
જુનાગઢ19002626
રાજુલા23512666
માણાવદર25002750
બાબરા21152625
કોડીનાર20002100
ધોરાજી23212571
હળવદ21002445
ભેંસાણ20002535
તળાજા22702411
પાલીતાણા24702666
ધ્રોલ20002225
મહેસાણા12051250
કપડવંજ20002700
દાહોદ24002800

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 03-05-2024):

તા. 02-05-2024, બુધવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ30003209
સાવરકુંડલા30503051
ગોંડલ21013026
જુનાગઢ30203021
જસદણ15002700
વિસાવદર27252991
મોરબી24062850
તલ Tal Price 03-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment