તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (22-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સફેદ તલ Tal Price 22-05-2024

સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 21-05-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 3050 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2225થી રૂ. 2925 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2351થી રૂ. 2881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 3228 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2710 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2550થી રૂ. 2853 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1941થી રૂ. 2756 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 2870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2382થી રૂ. 3136 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2747 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2732 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2813 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2420થી રૂ. 2730 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2711 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2196થી રૂ. 2686 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2705 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2836 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2742 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2580થી રૂ. 2761 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2525થી રૂ. 2935 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2156થી રૂ. 2390 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 22880થી રૂ. 2555 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2640થી રૂ. 2680 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2635 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલ Tal Price 22-05-2024

કાળા તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 21-05-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3215 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3180 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (21-05-2024 ના) તલના બજાર ભાવ

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2813 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2694થી રૂ. 3265 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલના ભાવ રૂ. 2744થી રૂ. 3256 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ તલ ના બજાર ભાવ (Safed Tal Price 22-05-2024):

તા. 21-05-2024, મંગળવારના  બજાર સફેદ તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ25002750
ગોંડલ20012881
અમરેલી16003050
બોટાદ22252925
સાવરકુંડલા23512881
ભાવનગર24503228
જામજોધપુર23502800
કાલાવડ25002710
વાંકાનેર25502853
જેતપુર19412756
જસદણ16502870
વિસાવદર23823136
મહુવા10012900
જુનાગઢ23002747
મોરબી26002732
રાજુલા24002813
માણાવદર24002600
બાબરા24202730
કોડીનાર22002711
ધોરાજી21962686
પોરબંદર23002705
હળવદ22002836
ઉપલેટા24002570
ભેંસાણ20002742
તળાજા25802761
પાલીતાણા25252935
દશાડાપાટડી21562390
ધ્રોલ228802555
લાલપુર26402680
ઉંઝા25002635
વિસનગર21002101
કપડવંજ25002700
વીરમગામ24152751

કાળા તલ ના બજાર ભાવ (Kala Tal Price 22-05-2024):

તા. 21-05-2024, મંગળવારના  બજાર કાળા તલના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ28003215
અમરેલી20003350
સાવરકુંડલા27003180
બોટાદ27003125
રાજુલા26002813
તળાજા18003000
જસદણ25002150
મહુવા26943265
વિસાવદર27443256
તલ Tal Price 22-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment