જીરૂના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (22-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 22-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 21-05-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5849 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 6181 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4525થી રૂ. 5821 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5300થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5300થી રૂ. 6045 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 9925 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4730થી રૂ. 5905 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4801થી રૂ. 5781 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6260 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6311 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5150થી રૂ. 5900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4140થી રૂ. 6450 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4725થી રૂ. 5750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5600થી રૂ. 6250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4520થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5451થી રૂ. 6031 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5700થી રૂ. 5900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 6030 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (21-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 6470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5250થી રૂ. 6190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5250થી રૂ. 5880 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5041થી રૂ. 6200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5400થી રૂ. 6300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 6250 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5230થી રૂ. 6800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા.

કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 6300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4985થી રૂ. 5170 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 22-05-2024):

તા. 21-05-2024, મંગળવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ48005849
ગોંડલ30006181
જેતપુર45255821
બોટાદ53006000
વાંકાનેર53006045
અમરેલી21006000
જસદણ48009925
કાલાવડ47305905
જામજોધપુર48015781
જામનગર50005950
જુનાગઢ55006260
સાવરકુંડલા50006311
તળાજા50005001
મોરબી51505900
બાબરા41406450
ઉપલેટા47255750
પોરબંદર40005625
વિસાવદર40004600
ભેંસાણ35006000
દશાડાપાટડી56006250
ધ્રોલ45206000
માંડલ54516031
ભચાઉ57005900
હળવદ55006030
ઉંઝા47006470
હારીજ52506190
પાટણ52505880
ધાનેરા50416200
થરા54006300
રાધનપુર43006250
દીયોદર55005300
ભાભર52306800
બેચરાજી46006000
કપડવંજ48005500
થરાદ48006300
વીરમગામ49855170
જીરૂ Jiru Price 22-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment