આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (05/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 05/12/2023 Junagadh Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (05/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 05/12/2023 Junagadh Apmc Rate

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 05/12/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1424 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 567 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1911 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2294 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1440 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3272 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 6600થી રૂ. 6600 સુધીના બોલાયા હતા.

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1522 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1945 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 2440થી રૂ. 2440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2270થી રૂ. 2270 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1021 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Today 05/12/2023 Junagadh Apmc Rate) :

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1230 1424
ઘઉં 500 567
ઘઉં ટુકડા 510 611
બાજરો 400 450
જુવાર 800 1095
ચણા 950 1200
અડદ 1700 1911
તુવેર 1900 2294
મગફળી જીણી 1100 1440
મગફળી જાડી 1000 1320
સીંગફાડા 1200 1350
એરંડા 1050 1126
તલ 2800 3272
તલ કાળા 2500 2700
જીરૂ 6,600 6,600
ઈસબગુલ 2200 2200
ધાણા 1100 1522
મગ 1500 1945
વાલ 2440 2440
ચોળી 2270 2270
સીંગદાણા જાડા 1600 1600
સોયાબીન 900 1021
રાઈ 955 955
મેથી 990 990
રજકાનું બી 3000 3000

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment