આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (09/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 09/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 599 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 355થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1921 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજગરોના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1285 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 929થી રૂ. 1255 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4350થી રૂ. 5150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1875 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 829 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Today 09/03/2024 Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડ Jasdan APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ14001600
ઘઉં ટુકડા350599
ઘઉં355550
બાજરો300500
જુવાર400880
મગ10001600
ચણા10501128
વાલ10601551
અડદ11001100
ચોળા15002500
તુવેર11001921
રાજગરો12001200
મગફળી જાડી9501285
સીંગદાણા11001540
એરંડા9501085
તલ કાળા28002800
તલ20002600
રાઈ9291255
મેથી10501300
જીરું43505,150
ધાણા10551875
મરચા સૂકા10002350
વરિયાળી10001500
રજકાનું બી15002600
સુવા16001600
સોયાબીન750829
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment