આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (09/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ચણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 09/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 1631 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 422થી રૂ. 636 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1224 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4640થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 454થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1776થી રૂ. 1776 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1009થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1104 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1767 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1325 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 946 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Today 09/03/2024Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ14011631
ઘઉં422636
મગફળી જીણી8501224
જીરૂ46405,300
બાજરો454500
અડદ17761776
ચણા10091129
એરંડા10601104
ધાણા11001767
રાઈ10001325
રાયડો850946
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment