આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (09/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 09/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 547 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 633 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 315થી રૂ. 315 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેર જાપાનના બજાર ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2318 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1305 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2302 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1862 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 878 સુધીના બોલાયા હતા. મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Today 09/03/2024 Junagadh Apmc Rate):
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં430547
ઘઉં ટુકડા440633
બાજરો315315
ચણા10401130
તુવેર જાપાન19502318
તુવેર18502050
મગફળી જાડી10001216
સીંગફાડા10001305
જીરૂ4,3005,150
ધાણા12002302
ધાણી14002100
મગ14001862
સીંગદાણા જાડા16001600
સોયાબીન831878
મેથી10001200
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment