આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 11/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 663 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1410થી રૂ. 2168 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1310થી રૂ. 1310 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2061 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1380 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5210 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2695 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 882 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Today 11/03/2024 Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં450570
ઘઉં ટુકડા460663
બાજરો300500
ચણા10301132
ચણા સફેદ14102168
અડદ13101310
તુવેર18502061
મગફળી જાડી10001240
સીંગફાડા11001380
જીરૂ4,5005,210
ધાણા12001901
ધાણી14002695
વાલ18001800
સીંગદાણા જાડા16511651
સોયાબીન800882
મેથી9001100
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment