કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 14/03/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13/03/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1475થી રૂ. 1640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1614 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલાના માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.”

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1325થી રૂ. 1666 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1325થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1330થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1640 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1625 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1636 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1624 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1395થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1576 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 155 સુધીના બોલાયા હતા.

બગસરા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1625 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1605 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1475થી રૂ. 1665 સુધીના બોલાયા હતા.

િવછીયા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1320થી રૂ. 1625 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1615 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1602 સુધીના બોલાયા હતા.

ખંભાિળયા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1380થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1645 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1645 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1632થી રૂ. 1633 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 1640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1485થી રૂ. 1685 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (14/03/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1639 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1551થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1511થી રૂ. 1661 સુધીના બોલાયા હતા.

ડોળાસા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1578 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1656 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1511 સુધીના બોલાયા હતા.

ગઢડા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1617 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1625 સુધીના બોલાયા હતા.

ધંધુકા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1579 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચાણસ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1232થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉનાવા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1639 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1210થી રૂ. 1498 સુધીના બોલાયા હતા.

સતલાસણા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1460થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1371થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ  માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

કપાસના બજાર ભાવ (Today 14/03/2024 Cotton Apmc Rate) :

તા. 13/03/2024, બુધવારના બજાર કપાસના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ14751640
અમરેલી10251614
સાવરકુંડલા14011600
જસદણ14501620
બોટાદ13251666
મહુવા10011500
ગોંડલ11011601
કાલાવડ13001650
જામજોપુર13251621
ભાવનગર13301601
જામનગર11501640
બાબરા13001625
જેતપુર12301636
વાંકાનેર13001624
મોરબી13951611
રાજુલા10001621
હળવદ13501576
તળાજા1100155
બગસરા12501625
ઉપલેટા13501605
માણાવદર14751665
િવછીયા13201625
ભેંસાણ13001615
ધારી10101602
ખંભાિળયા14001560
ધ્રોલ13801700
પાલીતાણા12001550
હારીજ14501630
ધનસૂરા13001500
વિસનગર12501645
વિજાપુર14501645
કુકરવાડા12501620
ગોજારીયા16321633
હિંમતનગર14011640
માણસા12401621
કડી14851685
પાટણ12001639
તલોદ15511600
સિધ્ધપુર15111661
ડોળાસા13001578
વડાલી14501656
બેચરાજી12511511
ગઢડા13501617
કપડવંજ13001340
અંજાર14501625
ધંધુકા10501560
વીરમગામ12011579
ચાણસ્મા12321550
ખેડબ્રહ્મા15001600
ઉનાવા11001639
ઇકબાલગઢ12101498
સતલાસણા14601600
આંબલિયાસણ13711475
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 14/03/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ”

Leave a Comment