એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 14/03/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13/03/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 626થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.”

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 985થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1046થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 715થી રૂ. 1112 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1124થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1083 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1082થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1154 સુધીના બોલાયા હતા.

અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1174 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1132થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1193 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1173 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1196 સુધીના બોલાયા હતા.

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1132થી રૂ. 1164 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 14/03/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1183 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1165થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1167 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1155થી રૂ. 1173 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1152 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1108થી રૂ. 1149 સુધીના બોલાયા હતા.

પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1158 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Today 14/03/2024 Eranda Apmc Rate) :

તા. 13/03/2024, બુધવારના બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10951150
ગોંડલ6261171
જુનાગઢ10001121
જામનગર10851120
સાવરકુંડલા10501103
જામજોપુર10801141
જેતપુર10501111
ઉપલેટા11001155
વિસાવદર9851111
ધોરાજી10461116
મહુવા7151112
અમરેલી10701100
કોડીનાર10001114
તળાજા11241125
હળવદ11001150
ભાવનગર11281129
જસદણ9001116
બોટાદ10701090
વાંકાનેર10701083
મોરબી10821084
ભચાઉ11301154
અંજાર10751174
ભુજ11251140
રાજુલા900901
દશાડાપાટડી11281135
માંડલ11321142
ડિસા11301166
ભાભર11601193
પાટણ11351186
ધાનેરા11301173
મહેસાણા10801175
વિજાપુર11151185
હારીજ11311196
માણસા11401180
ગોજારીયા11321164
કડી11351205
વિસનગર11101190
પાલનપુર11301183
તલોદ11201155
થરા11651190
દહેગામ11201140
ભીલડી11501170
દીયોદર11401180
વડાલી11251167
કલોલ11551173
સિધ્ધપુર11001180
હિંમતનગર11101152
કુકરવાડા11251190
મોડાસા11201141
ધનસૂરા11201145
ઇડર11081149
પાથાવાડ11201170
બેચરાજી11401160
વડગામ11211158
ખેડબ્રહ્મા11351143
કપડવંજ11401150
વીરમગામ10901158
થરાદ11431201
રાસળ11201155
બાવળા11331162
રાધનપુર11501180
આંબલિયાસણ11301152
સતલાસણા11301144
ઇકબાલગઢ11451160
શિહોરી11511190
ઉનાવા11121170
લાખાણી11451178
પ્રાંતિજ11201155
સમી11451162
વારાહી11411160
ચાણસ્મા11041179
જેતલપુર11411142
દાહોદ10601080
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 14/03/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ”

Leave a Comment