જીરૂના ભાવમાં એકધારો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 14/03/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13/03/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4625થી રૂ. 5206 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 5226 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5251 સુધીના બોલાયા હતા.”

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4105થી રૂ. 5245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 5128 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2680થી રૂ. 5380 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 5160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5190 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4460થી રૂ. 5140 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4001થી રૂ. 4880 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4140થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5085 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3496થી રૂ. 4911 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4605થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3625થી રૂ. 4271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4970 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 5055 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4510થી રૂ. 5501 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4701થી રૂ. 5425 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5181 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3751થી રૂ. 5264 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 4349 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4550થી રૂ. 6012 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અડદના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (14/03/2024 ના) અડદના બજારભાવ

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4411થી રૂ. 5395 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 5311 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 4935 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4331થી રૂ. 5035 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3890થી રૂ. 3891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3060થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2601થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા.

વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5410 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4101થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ (Today 14/03/2024 Jiru Apmc Rate):

તા. 13/03/2024, બુધવારના બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ46255206
ગોંડલ35015226
જેતપુર48005251
બોટાદ41055245
વાંકાનેર37005128
અમરેલી26805380
જસદણ40005050
કાલાવડ41005100
જામજોપુર46005100
જામનગર30005200
મહુવા34005160
જુનાગઢ44005190
સાવરકુંડલા40005300
તળાજા46005190
મોરબી44605140
રાજુલા40014880
બાબરા41405250
ઉપલેટા40005085
ધોરાજી34964911
પોરબંદર44005000
ભાવનગર46055600
વિસાવદર36254271
જામખંભાળિયા45005250
ભેંસાણ38004970
દશાડાપાટડી47005251
ધ્રોલ39005055
માંડલ45105501
ભચાઉ46005150
હળવદ47015425
ઉંઝા40006500
હારીજ44005181
પાટણ35005150
ધાનેરા37515264
મહેસાણા34004349
થરા45506012
રાધનપુર42006000
દીયોદર44115395
ભાભર26005311
સિધ્ધપુર15004935
બેચરાજી43315035
સાણંદ38903891
થરાદ45005600
વીરમગામ30605200
વાવ26015600
સમી45005200
વારાહી44005410
લાખાણી41015200
WhatsApp Group Join Now

2 thoughts on “જીરૂના ભાવમાં એકધારો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 14/03/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ”

Leave a Comment