આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (14/03/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 14/03/2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 484થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 503થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 425 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1860 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1790થી રૂ. 2212 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1915 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 3451થી રૂ. 3767 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1425 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1640થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1325 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1237 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 790થી રૂ. 790 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1144 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3600 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 856થી રૂ. 877 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1615 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3068 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 2270 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1410થી રૂ. 1910 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 3400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 2870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1431થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં એકધારો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 14/03/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 14/03/2024 Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1450 1650
ઘઉં લોકવન 484 535
ઘઉં ટુકડા 503 610
જુવાર સફેદ 881 920
જુવાર પીળી 480 510
બાજરી 390 425
તુવેર 1550 2070
ચણા પીળા 1000 1120
અડદ 1500 1860
મગ 1790 2212
વાલ દેશી 820 1600
વાલ પાપડી 1500 1915
ચોળી 3451 3767
વટાણા 1051 1425
સીંગદાણા 1640 1750
મગફળી જાડી 1055 1325
મગફળી જીણી 1025 1237
તલી 2250 2700
સુરજમુખી 790 790
એરંડા 1100 1144
અજમો 2700 3600
સુવા 1000 1700
સોયાબીન 856 877
સીંગફાડા 1190 1615
કાળા તલ 2800 3068
લસણ 1250 2270
ધાણા 1410 1910
મરચા સુકા 1350 3400
ધાણી 1450 2870
વરીયાળી 1431 2300
જીરૂ 4500 5160
રાય 1150 1350
મેથી 1000 1280
કલોંજી 3000 3700
રાયડો 880 940
WhatsApp Group Join Now