આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (15/03/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 15/03/2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1629 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1265 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 435 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1555થી રૂ. 2105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2270 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1505થી રૂ. 1861 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1735થી રૂ. 2263 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2030 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1411 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1635થી રૂ. 1740 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1332 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2660 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 100થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1966 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 854થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2790થી રૂ. 3065 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 3600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1451થી રૂ. 2152 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4450થી રૂ. 4909 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં એકધારો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 15/03/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1005થી રૂ. 1285 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 3125થી રૂ. 3125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 3700 સુધીના બોલાયા હતા. રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 938 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 15/03/2024 Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.14501629
ઘઉં લોકવન476536
ઘઉં ટુકડા501610
જુવાર સફેદ890931
જુવાર લાલ11101265
જુવાર પીળી450510
બાજરી380435
તુવેર15552105
ચણા સફેદ15002270
અડદ15051861
મગ17352263
વાલ દેશી8001600
વાલ પાપડી16002030
વટાણા10501411
સીંગદાણા16351740
મગફળી જાડી10601332
મગફળી જીણી10301230
તલી23502660
એરંડા1001151
સુવા12001966
સોયાબીન854876
સીંગફાડા11501621
કાળા તલ27903065
લસણ12502300
ધાણા13001900
મરચા સુકા12003600
ધાણી15002550
વરીયાળી14512152
જીરૂ4,4504,909
રાય11501,360
મેથી10051285
ઇસબગુલ31253125
કલોંજી32003700
રાયડો870938
WhatsApp Group Join Now

9 thoughts on “આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (15/03/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ”

Leave a Comment