આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16/03/2024) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 16/03/2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1266 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 1581 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1016થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1601થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2150થી રૂ. 2631 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1781 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 2161 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2991 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1186 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3591 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 16/03/2024 Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001266
મગફળી જાડી9501276
કપાસ13011581
જીરૂ42004,891
એરંડા10161146
તુવેર16012101
તલ21502631
તલ કાળા16501951
ધાણા10001781
ધાણી14002361
ઘઉં401551
મગ16511851
ચણા10001126
કાબુલી ચણા13012161
ચોળી18002991
રાયડો850971
મેથી10001186
સોયાબીન801881
કલંજી30003591
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment