આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16/03/2024) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 16/03/2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1635 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 579 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1765 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1790થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1390 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2065 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1152 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4950 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2460થી રૂ. 4000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2350 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 4725 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 40થી રૂ. 280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1040 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 16/03/2024 Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12501635
બાજરો400480
ઘઉં400579
અડદ11001765
તુવેર17902040
મેથી10601165
ચણા10001390
ચણા સફેદ15002065
મગફળી જીણી10001200
મગફળી જાડી9501220
એરંડા10251152
રાયડો800960
રાઈ10001320
લસણ10002800
જીરૂ3,0004,950
અજમો24604000
ધાણા10001580
ધાણી16002350
મરચા સૂકા9004725
ડુંગળી40280
સોયાબીન800880
વટાણા10001040
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment