આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16/12/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 16/12/2023 Amreli Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16/12/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 16/12/2023 Amreli Apmc Rate

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 16/12/2023, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 1471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1161થી રૂ. 1312 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1032થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 3370 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 3930થી રૂ. 3930 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 594 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 483થી રૂ. 577 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2850થી રૂ. 3180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1204 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 497થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1680થી રૂ. 1680 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1204 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1455 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 1270થી રૂ. 3570 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Today 16/12/2023 Amreli Apmc Rate) :

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Amreli Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1021 1471
શિંગ મઠડી 1161 1312
શિંગ મોટી 1032 1490
તલ સફેદ 2400 3370
તલ કાશ્મીરી 3930 3930
ઘઉં ટુકડા 475 594
ઘઉં લોકવન 483 577
તલ કાળા 2850 3180
ચણા 700 1204
બાજરો 497 510
જુવાર 500 1122
મકાઈ 500 500
મગ 1680 1680
ચણા 700 1204
એરંડા 1060 1118
ધાણા 1000 1455
સોયાબીન 800 930
મેથી 930 1130
મરચા લાંબા 1270 3570

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16/12/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 16/12/2023 Amreli Apmc Rate”

Leave a Comment