અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18/03/2024) બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 18/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1058થી રૂ. 1586 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 790થી રૂ. 1207 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 975થી રૂ. 1325 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1265થી રૂ. 1425 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 4045થી રૂ. 4175 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 590થી રૂ. 936 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 426થી રૂ. 658 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1392 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1955 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3410થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 845થી રૂ. 899 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1986 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1315થી રૂ. 2720 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 3040 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 828થી રૂ. 853 સુધીના બોલાયા હતા. મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 6050 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 18/03/2024 Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10581586
શિંગ મઠડી7901207
શિંગ મોટી9751325
શિંગ દાણા12651425
તલ સફેદ18002651
તલ કાશ્મીરી40454175
જુવાર590936
ઘઉં ટુકડા426658
ઘઉં લોકવન401553
ચણા9301124
ચણા દેશી10451392
તુવેર10001955
એરંડા10951136
જીરું3,4105,100
રાયડો845899
રાઈ10301235
ધાણા13001986
ધાણી13152720
અજમા17003040
મેથી10551118
સોયાબીન828853
મરચા લાંબા7006050
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment