જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18/03/2024) બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 18/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 455 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2045 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4935 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 3905 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1830 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2380 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2480 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 50થી રૂ. 340 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 18/03/2024 Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001640
બાજરો300455
ઘઉં400553
અડદ12001800
તુવેર15002045
વાલ10001100
મેથી10401260
ચણા10001150
ચણા સફેદ12002100
મગફળી જીણી10001200
મગફળી જાડી9501225
એરંડા10501142
રાયડો800965
રાઈ10001280
લસણ8002100
જીરૂ3,0004,935
અજમો11003905
ધાણા10501830
ધાણી14002380
મરચા સૂકા9002480
ડુંગળી50340
સોયાબીન400500
વટાણા7001220
રાજમા10002000
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment