આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18/03/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 18/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 492થી રૂ. 602 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 388થી રૂ. 410 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2162 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2242 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1989 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1856થી રૂ. 2146 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 3100થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1453 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1640થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1334 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1232 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2365થી રૂ. 2635 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 703થી રૂ. 703 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2574થી રૂ. 2880 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1601થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1615 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3035 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1910 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 3500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 2480 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1475થી રૂ. 2048 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂ વાયદામાં ઘટાડાને લાગી બ્રેક; જાણો આજના (તા. 18/03/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 4852 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1380 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1270 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2850થી રૂ. 3640 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 18/03/2024 Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.15001620
ઘઉં લોકવન478535
ઘઉં ટુકડા492602
જુવાર સફેદ830930
જુવાર પીળી400470
બાજરી388410
તુવેર15502162
ચણા પીળા15002242
અડદ14001989
મગ18562146
વાલ દેશી8001700
વાલ પાપડી15002000
ચોળી31003100
વટાણા10001453
સીંગદાણા16401750
મગફળી જાડી10601334
મગફળી જીણી10551232
તલી23652635
સુરજમુખી703703
એરંડા11001140
અજમો25742880
સુવા16011601
સોયાબીન860891
સીંગફાડા11701615
કાળા તલ28003035
લસણ11502200
ધાણા13501910
મરચા સુકા14003500
ધાણી14502480
વરીયાળી14752048
જીરૂ4,4004,852
રાય11101,350
મેથી10301380
ઇસબગુલ30003000
અશેરીયો11701270
કલોંજી28503640
રાયડો880975
ગુવારનું બી900910
WhatsApp Group Join Now

5 thoughts on “આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18/03/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ”

Leave a Comment