રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 18/03/2024 ના) તમામ બજારમાં રાયડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/03/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 911 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા.”

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 972 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 926 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 1031 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1238 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 1016 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1020 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 991 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1025 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 924 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 856થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1010 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા.

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1028 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 974 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 806થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1021 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 891થી રૂ. 946 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ધાણાના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી જાણો આજના (તા. 18/03/2024 ના) તમામ બજારમાં ધાણાના બજાર ભાવ

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 989 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 861થી રૂ. 1045 સુધીના બોલાયા હતા.

રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 891થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 711થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1016 સુધીના બોલાયા હતા.

ચાણસમા માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 886થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 972 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડાના બજાર ભાવ (Today 18/03/2024 Rayda Apmc Rate):

તા. 16/03/2024, શનિવારના બજાર રાયડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ880945
ગોંડલ871911
જામનગર800960
જામજોધપુર850971
અમરેલી860885
હળવદ850972
જુનાગઢ10001216
લાલપુર920926
ધ્રોલ890940
ભુજ900951
પાટણ8801142
ઉંઝા8901165
સિધ્ધપુર8501160
ડિસા8801031
મહેસાણા8001126
વિસનગર8501238
ધાનેરા8801016
હારીજ9211020
ભીલડી875991
દીયોદર8501025
દહેગામ875924
વડાલી880950
કલોલ825971
ખંભાત850941
પાલનપુર8561051
કડી9001010
ભાભર8501030
માણસા8001028
કુકરવાડા8401041
ગોજારીયા880974
થરા8061086
મોડાસા750945
વિજાપુર9001030
રાધનપુર9101021
તલોદ891946
પાથાવાડ9301030
બેચરાજી850989
થરાદ9401050
વડગામ8611045
રાસળ9501050
બાવળા891961
સાણંદ880900
વીરમગામ700921
આંબલિયાસણ711960
લાખાણી9001016
ચાણસમા8861096
ઇકબાલગઢ880972
WhatsApp Group Join Now

2 thoughts on “રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 18/03/2024 ના) તમામ બજારમાં રાયડાના બજાર ભાવ”

Leave a Comment