આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 19/01/2024 Junagadh Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19/01/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 19/01/2024 Junagadh Apmc Rate

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 18/01/2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1356 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 597 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 490 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1820 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેર જાપાનના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2044 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1265 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1387 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 3011 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4675થી રૂ. 4675 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1449 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1986 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 2090થી રૂ. 2090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1625થી રૂ. 1625 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 905 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Today 18/01/2024 Junagadh Apmc Rate) :

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1150 1356
ઘઉં 500 582
ઘઉં ટુકડા 520 597
બાજરો 400 490
અડદ 1000 1820
તુવેર જાપાન 2500 2500
તુવેર 1800 2044
મગફળી જીણી 1000 1265
મગફળી જાડી 1060 1387
સીંગફાડા 1040 1490
એરંડા 1000 1105
તલ 2400 3011
તલ કાળા 2300 2300
જીરૂ 4,675 4,675
ધાણી 1100 1449
મગ 1200 1986
વાલ 2090 2090
સીંગદાણા જાડા 1625 1625
સોયાબીન 800 905
રાઈ 1100 1100
ગુવાર 930 930

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment