આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (26/12/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 26/12/2023 Amreli Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (26/12/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 26/12/2023 Amreli Apmc Rate

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 26/12/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1460 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1323 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 909થી રૂ. 1482 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1545 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1835થી રૂ. 3705 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3326 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 4076થી રૂ. 4150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 514 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 1043 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 614 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 482થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1757 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2005 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1942 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 2110થી રૂ. 2110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1440 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 917 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 3280 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Today 26/12/2023 Amreli Apmc Rate) :

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Amreli Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1018 1460
શિંગ મઠડી 1050 1302
શિંગ મોટી 1130 1373
શિંગ દાણા 1450 1510
તલ સફેદ 1800 3410
તલ કાળા 2985 3160
તલ કાશ્મીરી 3930 4037
બાજરો 462 506
જુવાર 922 1092
ઘઉં ટુકડા 480 640
ઘઉં લોકવન 486 601
અડદ 1600 1756
ચણા 905 1201
તુવેર 1804 1804
એરંડા 1040 1040
ધાણા 1250 1451
સોયાબીન 800 908
મરચા લાંબા 1160 3250

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (26/12/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 26/12/2023 Amreli Apmc Rate”

Leave a Comment