આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/02/2024) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 27/02/2024 Amreli Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/02/2024) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 27/02/2024 Amreli Apmc Rate

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 27/02/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1042થી રૂ. 1265 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1345થી રૂ. 1515 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2520થી રૂ. 2725 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 4041થી રૂ. 4085 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1356 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1320થી રૂ. 1825 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 5270 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 913 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગમ ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 1930 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2955 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1306 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 665થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 3500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 3455થી રૂ. 4380 સુધીના બોલાયા હતા. સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1880થી રૂ. 1880 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Today 27/02/2024 Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Amreli Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10651640
શિંગ મઠડી10421265
શિંગ મોટી10001370
શિંગ દાણા13451515
તલ સફેદ25202725
તલ કાશ્મીરી40414085
જુવાર500550
ઘઉં ટુકડા411700
ઘઉં લોકવન400515
ચણા9001117
ચણા દેશી12511356
તુવેર13201825
વાલ12001200
એરંડા10401105
જીરું3,2005,270
રાયડો885913
રાઈ8751156
ગમ ગુવાર700700
ધાણા12401930
ધાણી13002955
મેથી10611306
સોયાબીન665800
મરચા લાંબા10103500
વરીયાળી34554380
સુવા18801880

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/02/2024) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 27/02/2024 Amreli Apmc Rate”

Leave a Comment