તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના 20-03-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Turmeric And Soybeans Price

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19-03-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2128 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1304થી રૂ. 1305 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 2061 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1910 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1851થી રૂ. 2031 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1855થી રૂ. 1915 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1885થી રૂ. 1886 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1955 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1355થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1525થી રૂ. 1820 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2091 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1905 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1780થી રૂ. 2440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1825થી રૂ. 2235 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1720થી રૂ. 1721 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1721 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1836થી રૂ. 1942 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2023 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1680થી રૂ. 1770 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19-03-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 845 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 526થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના એરંડાના બજાર ભાવ

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 862 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 805થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 796થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 818થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 700થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા.

વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 781થી રૂ. 782 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 680થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 863 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 915 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 872 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price):

તા. 19-03-2024, મંગળવારના બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ15502128
જુનાગઢ18502301
ભાવનગર13041305
ગોંડલ10212061
ઉપલેટા18001910
ધોરાજી18512031
વિસાવદર17502100
તળાજા18551915
બોટાદ18851886
જસદણ12001955
જામનગર15002040
જેતપુર15001940
રાજુલા13551940
મહુવા15251820
જામજોધપુર11012091
અમરેલી12001905
સાવરકુંડલા15751901
લાલપુર17501800
માંડલ17802440
ભેંસાણ18252235
વિસનગર17201721
વડાલી15001721
કડી18361942
બેચરાજી18002023
વીરમગામ19001901
દાહોદ16801770

સોયાબીનના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price):

તા. 19-03-2024, મંગળવારના બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ875900
વિસાવદર820870
પોરબંદર810845
ગોંડલ526891
જસદણ700850
જામજોધપુર820881
સાવરકુંડલા800862
ઉપલેટા840856
જેતપુર805871
કોડીનાર770881
જામનગર800860
ધોરાજી796851
જુનાગઢ825885
અમરેલી818870
ભેંસાણ700840
વેરાવળ801870
વાંકાનેર781782
મહુવા680861
વડાલી821863
દાહોદ910915
હિંમતનગર750872
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના 20-03-2024 ના ભાવ”

Leave a Comment