તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (04-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 04-05-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1880થી રૂ. 2302 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2310 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1574થી રૂ. 1575 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 2311 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1780થી રૂ. 2146 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1775થી રૂ. 2141 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2026થી રૂ. 2027 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 790થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2241 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1435થી રૂ. 2211 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2181 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 6051થી રૂ. 2460 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2131થી રૂ. 2161 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1788થી રૂ. 1930 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 04-05-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 884 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (03-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 826થી રૂ. 831 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 846થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 04-05-2024):

તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18802302
જુનાગઢ18002310
ભાવનગર15741575
ગોંડલ13012311
ઉપલેટા17802146
વિસાવદર17752141
તળાજા20262027
બોટાદ7902000
જસદણ14002100
જેતપુર18002241
મહુવા14352211
જામજોધપુર16512301
અમરેલી12501350
કોડીનાર10002100
સાવરકુંડલા19002181
માંડલ60512460
ભેંસાણ14002100
કડી21312161
વીરમગામ17881930
દાહોદ18601900

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 04-05-2024):

તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ830884
ગોંડલ831881
જામજોધપુર800866
સાવરકુંડલા826831
રાજુલા811840
ધોરાજી846866
જુનાગઢ800891
ભેંસાણ700860
મહુવા825860
દાહોદ910930
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 04-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment