તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (11-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 10-05-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-05-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 2238 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 190થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1461થી રૂ. 1761 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2096 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2075 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 2185 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2216 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1901થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 10-05-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-05-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 892 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 868 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (08-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 884 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 1652 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 868 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 805થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 948 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 10-05-2024):

તા. 09-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18402238
જુનાગઢ1902301
ભાવનગર14611761
ગોંડલ10002351
ધોરાજી19502131
વિસાવદર18002096
બોટાદ13002075
જસદણ15502100
જામનગર5002185
જેતપુર17502216
રાજુલા20012100
જામજોધપુર19012301
સાવરકુંડલા17001900
ભેંસાણ10002050
દાહોદ18401900

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 10-05-2024):

તા. 09-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ850892
જામજોધપુર800890
સાવરકુંડલા800868
જેતપુર821591
કોડીનાર870884
જામનગર800840
ધોરાજી16511652
જુનાગઢ825890
અમરેલી600860
ભેંસાણ750865
વેરાવળ800871
મહુવા841868
મોડાસા805861
દાહોદ925948
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 10-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment